Committees

General Chair

Salomi Papadima-Sophocleous

Organising Committee

 • Salomi Papadima-Sophocleous
 • Fernando Loizides
 • Elena Papa
 • Maria Victoria Soule
 • Elis Kakoulli Constantinou
 • Maro Neophytou
 • Anastasia Mouskou-Peck

 

Programme Chair

 • Peppi Taalas
 • John Gillespie

 

Programme Committee

 • Salomi Papadima-Sophocleous
 • Elena Papa
 • Elis Kakoulli Constantinou
 • Ioanna Karacosta

 

Workshops Chair and Committee

 • Dimitris Boglou
 • Eftychia Xerou
 • Chrysoulla Konstantinou

 

Panel/Symposium & Sig Meetings Chair and Committee Members

 • Christina Yerou
 • Elis Kakoulli Constantinou
 • Maria Victoria Soule
 • Androulla Athanasiou

 

Publicity Chair and Committee

 • Antigoni Parmaxi
 • Costas Stylianou
 • Dimitrios Boglou
 • Easy Conferences
 • Toni Patton

 

Proceedings Chair

 • Peppi Taalas
 • John Gillespie
 • Salomi Papadima-Sophocleous

 

Posters Chair and Committee

 • Anna Nicolaou
 • Stavroulla Hadjiconstantinou

The Language Centre Eurocall2016 Student Team

 • Mihalis Efstathiou
 • Kyriakos Charalambous
 • Konstantinos Psillis
 • Loukas Gregoriou
 • Nikolas Karatzas
 • Perikles Georgiou
 • Andreas Chrysostomou
 • Amalia Isa Michael
 • Euridiki Papaiakovou
 • Lambov Atanas
 • Myrophora Alexanddrou
 • Francesca Sella
 • Apostolos Alexandros Boglou
 • Georgios Mitseas
 • Charoula Konstantinou
 • Christina Shialas

Administrative Support

Evi Eliadou
Ioanna Karakosta

Language Centre
Cyprus University of Technology

Email: evi.eliadou@cut.ac.cy
Phone: +357-25-002206
Fax: +357-25-002634

Easy Conferences

Registrations, Travel Inquiries, Visa Issues, Accommodation and other Local Arrangements

P.O.Box 24420, 1704 Nicosia, Cyprus
Email: info@easyconferences.eu
www.easyconferences.eu
Phone: +357-22-591900
Fax: +357-22-591700